לא-תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך

אשר בארצך בשעריך

ביומו תתן שכרו ולא-תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את-נפשו;

ולא-יקרא עליך אל-יי והיה בך חטא.

 
   
 

“If we don’t connect [kashrut] to the world and the values we hold, then we fail to take kashrut at its core level.”

“Jewish people shouldn’t have to say, ‘I’d rather buy a free-range chicken than a kosher chicken. There shouldn’t [have to] be that split.’”

“Why are we more scrupulous about the fitness of the ingredients than the well-being of the worker?”

“Whoever keeps the salary from a worker is as if taking his/her life, and transgresses five negative commandments and one positive command.”
- Shulhan Arukh (Hoshen Mishpat 339:2)