לא-תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך

אשר בארצך בשעריך

ביומו תתן שכרו ולא-תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את-נפשו;

ולא-יקרא עליך אל-יי והיה בך חטא.

 
   
     
 

WHAT IS HEKSHER TZEDEK?

Hekhsher Tzedek is a shared effort between the Rabbinical Assembly and the United Synagogue of Conservative Judaism to display a seal on already designated kosher foods that reflects production benchmarks consistent with Jewish ethical standards, including how companies treat their employees.

Hekhsher Tzedek will serve as a supplement to – and not a replacement for traditional certification of kosher products. 

The creation of the accompanying seal will ensure that not only are kosher products rooted in the proper Jewish methods of inspecting and slaughtering animals, but that the food is produced in a way that demonstrates concern for those human beings who are involved in its production

Hekhsher Tzedek is a shared initiative of:

              

The Rabbinical Assembly

United Synagogue Of Conservative Judaism

 

And is proud to be working with Jewish Community Action (JCA)

 

 

Hekhsher Tzedek Commission:

  • Mr. Scott Kaplan, Co-chair

  • Rabbi Michael Siegel, Co-chair

  • Rabbi Jill Borodin

  • Rabbi Avram Reisner

  • Mr. Gerald Kobell

  • Dr. Marilyn Wind

  • Rabbi Morris Allen, Project Director

  • Dr. Richard Lederman, Project Manager